Programmid Piletid Avamisajad Majutus Suvelavastus Menüü

Projektidest

 

Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine
Projekt “Vastseliina Piiskopilinnuse mänguväljak”
Viitenumber 19202000353

 

Projekti luuakse täiesti uudne atraktsioon ehk koht piiskopilinnuse territooriumil, kus lastega pered saaksid kvaliteetsemalt ja aktiivselt veeta vaba aega, nautida loodusturismi, tutvuda linnuse ajalooga ja kasutada erinevaid perega koospuhkamise võimalusi.

Keskkonna säästmise eesmärgil kasutatakse mänguväljaku ehitamisel materjalina osaliselt  2019/2020 aastal linnusealalt mahavõetavad 150 kuivanut saarepuud ning mõisnik Liphardt’ I vana jahilossi palke. Kogu loodav mänguväljak koosneks kuni14 atraktsioonist, mis kokku loovad ühise mänguala, mida on võimalik läbida eraldi, kui ka ühtse tervikuna. 

Käesolev projekti elluviimine aitab kaasa meetme eesmärgi saavutamisele, läbi kogukondlike koostöövõrgustike arendamise – kindlustab koostöö edenemise piirkonnas ning aitab kaasa kohaliku identiteedi tugevnemisele. Projekt väärindab kogukonnale olulisi objekte, tutvustab piirkonna ajalugu, kultuuri, legende ja lugusid ning tugevdab seeläbi paiga ja kogukonna identiteeti. Projekt toetab otseselt võrgustike teket ja tugevnemist kogukonna sees, sh ettevõtjad, haridusasutused, noorteühendused jne

Projekti maksumus 19 600 €

Projekti toetus 17 150 €

SA omaosalus   2 450 €

 

 

 

Euroopa Regionaalarengu Fond

 

Projekti lühi kirjeldus:

“Novum Castrum keskaja teemapark” Vastseliina Piiskopilinnuses keskendub eriomasele palverännusihtkoha loole keskaja foonil.

Projekti eesmärk:

Projekti üldine eesmärk on saavutada Võrumaa ja selle ühe olulisima külastusobjekti ning turismimagneti Vastseliina Piiskopilinnuse kompleksi atraktiivsuse ning tuntuse hüppeline kasv, maakonna külastatavuse kasv ja atraktsiooni külastatavuse ligi kahekordne kasv.

Projekti tulemus:

Projekti tulemusena on loodud Eestis unikaalne ja väljapaistev terviklik, unikaalset külastuskogemust pakkuv ja iseseisvalt piirkonda reisimist motiveeriv atraktsioon, mis toimib aastaringselt, võimaldab külastajatele pakkuda mitmekesiseid külastusprogramme ja teenuseid, motiveerides ka korduvkülastusi ning pikendades külastusaega.

Ajaloo ja kultuuripärand, palverändurite lugu eksponeeritakse uues ehitatud palverännu majas, osaliselt konserveeritava endise linnusekabeli kohale loodavas kabelis ja uues maastikuarhitektuurses lahenduses, mille raames tagatakse parklast  linnuse kompleksi ohutu sissepääs, kogu kompleksi alale luuakse uued liikumisrajad (võimaldab liikumist ka ratastoolis), uus valgustus, infotahvlid, erinevate sündmuste ja tegevuste jaoks loodavad kohad linnuse tornides jne. Projekti raames läbiviidavad tegevused võimaldavad pakkuda külastajatele terviklikke, ainulaadseid elamus ja tegevusprogramme. Kandi inimestele ja ettevõtetele on olulised kompleksis loodavad 3 alalist ning 14 hooajalist töökohta ning atraktiivse külastuspõhjuse loomine piirkonda.

Projekti eelarve – 1 760 916 eurot

Euroopa Regionaalarengu Fond – 1 504 428 eurot

Vastseliina ja Võru vald – 265 488 eurot

2020 aastal eraldas Keskkonnainvesteeringute Keskus, Looduskaitse programmi projektina taotlus nr 16983, Vastseliina Piiskopilinnuse SA-le „Piusa jõe MKA asuva mõisapargi ja Vastseliina linnuse maaala hooldusniitmiste läbiviimine 2020 aastal tuginedes kaitsekorralduskavale” projekti elluviimiseks 5 013 eurot. Projekti omaosaluse suuruseks oli 868 € eurot. Kokku projekti maksumus 5 881 eurot (lisandub käibemaks).

Projekti kestus: 4.mai – 31.august 2020.a.

Projekti raames teostatid hooldusniitmistööd 11,5 ha suurusel maaalal, mis on ühtne linnuse kompleks. Ligikaudu 9 ha teostati ühe kordsed niitmistööd käsitsi (trimmerdamine) ja 2, 5 ha vastava tehnikaga  teostati hooldusniitmist linnusealal  ja mõisapargis 6 korral.

Projekti tegevused on suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele. Projekti tulemuseks on Piusa jõe Ürgoru MKA aladel looduse kaitsmine ning selle mitmekesisuse säilitamine. Hooldustöid ja sanitaarraiet teostades, tagame korraldamata liikumisega kaasneva külastuskoormuse mõju vähenemise. Loodud on tingimused laialeheliste põlispuude kaitsmiseks.

Loodusdirektiivi mõistes jõgede ja ojade kaitseala keskne element on Piusa jõgi. Vana-Vastseliina ümbruses esineb rohkeid allikaid ning jõkke langenud ja haiged ning kuivanud puud ja pealekasvav võsa võib häirida jõe elustikku ning kalastikku (isegi jõeforell).

 

2019 aastal eraldas Keskkonnainvesteeringute Keskus, Looduskaitse programmi projektina taotlus nr 15742, Vastseliina Piiskopilinnuse SA-le „Piusa jõe MKA asuva mõisapargi ja Vastseliina linnuse maaala hooldus ja sanitaarraide läbiviimine 2019/2020 aastal tuginedes kaitsekorralduskavale”. projekti elluviimiseks 12 100 eurot. Projekti omaosaluse suuruseks oli 2 268 € eurot. Kokku projekti maksumus 14 368 eurot (lisandub käibemaks).

Projekti kestus: mai 2019 – mai 2020.a.

Projekti raames teostatid hooldusniitmistööd 11,5 ha suurusel maaalal, mis on ühtne linnuse kompleks. Ligikaudu 9 ha teostati ühe kordsed niitmistööd käsitsi (trimmerdamine) ja 2, 5ha vastava tehnikaga  teostati hooldusniitmist linnusealal 12 ja mõisapargis 6 korral.

Projekti tegevused on suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele. Projekti tulemuseks on Piusa jõe Ürgoru MKA aladel looduse kaitsmine ning selle mitmekesisuse säilitamine. Hooldustöid ja sanitaarraiet teostades, tagame korraldamata liikumisega kaasneva külastuskoormuse mõju vähenemise. Loodud on tingimused laialeheliste põlispuude kaitsmiseks.

Loodusdirektiivi mõistes jõgede ja ojade kaitseala keskne element on Piusa jõgi. Vana-Vastseliina ümbruses esineb rohkeid allikaid ning jõkke langenud ja haiged ning kuivanud puud ja pealekasvav võsa võib häirida jõe elustikku ning kalastikku (isegi jõeforell).

Sanitaarraie raames likvideeritakse kuivanud puud ning väärtuslik puistu alal säilitatakse. Paraneb puistu tervislik seisund, eemaldatakse pargist nakkusallikaks olevate või kahjurite paljunemist soodustavad puud, samuti ohuallikaks mitteolevad surevad või surnud puud, tormiheide ja -murd, kuivaladvalised ja pöördumatult kahjustatud võraga puud ning murdumisohtlikud puud.

 

2018 aastal eraldas Keskkonnainvesteeringute Keskus, Looduskaitse programmi projektina nr 14525, Vastseliina Piiskopilinnuse SA-le  „Piusa jõe MKA asuva mõisapargi ja Vastseliina linnuse maaala hooldus 2018 aastal, tuginedes kaitsekorralduskavale”  projekti elluviimiseks 3 850 eurot. Projekti omaosaluse suuruseks oli 1 041,50 eurot. Kokku projekti maksumus 4 891,50 eurot (lisandub käibemaks).

Projekti kestus: mai – 28. september 2018.a.

Projekti raames teostatid hooldusniitmistööd 11,5 ha suurusel maaalal, mis on ühtne linnuse kompleks. Ligikaudu 8 ha teostati ühe kordsed niitmistööd käsitsi (trimmerdamine) ja 3, 5ha vastava tehnikaga  teostati hooldusniitmist kahel korral.

Projekti tegevused on suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele. Loodud on tingimused laialeheliste põlispuude kaitsmiseks. Loodusturismi arenedes on tagatud looduse mitmekesisuse säilimine ja pärandkultuuri väärtustamine. Korrastatud ümbrus võimaldab teostada linnuse varemete konserveerimist ja rekonstrueerimist. Kaudne positiivne mõju – matkajate liikumine toimub matkarajal, väheneb korraldamata liikumisest tulenev koormus loodusele. Kaudselt paraneb Piusa jõe ja Meeksi oja elustiku ning kalastiku elutingimused.

Open in app

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Rohkem infot. Nõustun