Programmid Piletid Avamisajad Majutus Suvelavastus Menüü

meenekonkursi „Linnuse kingitus“ tingimused

 

Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutuse meenekonkursi „Linnuse kingitus“ tingimused.

 1. Konkursi toimumise aeg ja eesmärk
  1. Vastseliina Piiskopilinnuse SA korraldab ühevoorulise avatud meenekonkursi „Linnuse kingitus“ (edaspidi konkurss
  2. Konkurss kestab 15.novembrist 2023.a. kuni 15.jaanuarini 2024.a.
  3. Konkursi eesmärk on leida Vastseliina Piiskopilinnusele ja 2024.aastal toimuvale suvelavastusele „Salakuulaja Vastseliinas“ iseloomulikud meened (edaspidi töö), mida kinkida ja turustada piiskopilinnuse ja suvelavastuse külastajatele linnuse infopunktis, kaubakodas jne. 
 1. Osalemistingimused
  1. Konkursile võivad töid esitada nii juriidilised, kui ka füüsilised isikud, v.a. hindamiskomisjoni liikmed. Konkursist osavõttu ei piirata.
  2. Konkursile esitatavad tööd peavad olema nõuetekohaselt vormistatud ja vastama konkursi tingimustele.
  3. Konkursile peab esitama alljärgnevad materjalid:
   1. töö esitaja sooviavaldus konkursil osalemiseks koos kinnitusega, et töö esitaja on selle autor ning nõustub konkursi tingimustega. Teise autori töö esitamisel konkursile tuleb lisada viide autorile ja töö esitaja kinnitus, et autor on andnud nõusoleku enda töö esitamiseks konkursile ja nõustub konkursi tingimustega;
   2. originaalsuuruses töö või selle võimalikult originaalilähedane makett koos kasutatavate materjalide kirjeldusega; 
   3. kasutatavat materjali ja töö gabariite ei ole piiratud;
   4. soovitavalt esitada lühike (kuni 1000 tähemärki) selgitav tekst, töö seosest Vastseliina Piiskopilinnuse või suvelavastusega;
   5. info töö tootmise kohta (kuidas planeeritakse tootmist korraldada jm).
  4. Hindamiskomisjon ei hinda töid, millele ei ole lisatud punktis 2.3 loetletud materjale või mis ei ole esitatud punktis 7 toodud nõuete kohaselt.
  5. Konkursi korraldaja ei hüvita konkursil osalemisega seotud kulutusi. Korraldaja tagastab  esitaja soovil talle töö kuni 30.aprillil 2024.a. Hilisemaid tagastamissoove ei rahuldata.
  6. Konkursi läbiviimiseks moodustab Vastseliina Piiskopilinnuse SA hindamiskomisjoni, kelleks on SA nõukogu, kes omakorda võib kaasata konkurssi tulemuste hindamiseks oma ala spetsialiste. 
 1. Tööle esitatavad nõuded 
  1. Töö peab kujutama Piiskopilinnust iseloomustavat objekti ja tooma muul moel esile piiskopilinnuse omapära ja unikaalsuse ja/või seotud suvelavastuse „Salakuulaja Vastseliinas“ teemaga; või võib-olla seotud piiskopilinnuse legendide ja ajalooga;
  2. Soovitavalt meenel kandma linnuse vapi kujutist (saadetakse e-maili teel);
  3. Töö peab olema atraktiivne ja originaalne;
  4. Töö peab olema pakitud kaunilt ja kvaliteetselt;
  5. Töö peab olema toodetav ka väikestes kogustes;
  6. Töö esitaja peab lisama esitatava toote eeldatava hinna ja tootmiskoguste eeldatava aja ja arvu (näiteks 30, 50, 100 ja 500 tk). 
 1. Hindamine
  1. Hindamiskomisjon selgitab välja parima „Linnuse kingitus“ õigel ajal laekunute ja konkursi tingimustele vastavate tööde hulgast.
  2. Konkursi tulemused välja kuulutakse 1.veebruaariks 2024.a. kodulehel www.vastseliinalinnus.ee.
 1. Auhinnad
  1. Kolme parimat tööd tunnustatakse kinkekaartidega 1000 € ulatuses, mis jagunevad järgmiselt: I koht – 500 €, II koht – 300 €, I koht – 200 €.
  2. Komisjonil on õigus jätta võitja mõnes kategoorias välja kuulutamata või preemiafond ümber jagada, kui selleks on argumenteeritud põhjused (vastavatasemeliste konkursitööde puudumisel või esitatud tööde vähesuse tõttu).
  3. Auhinnad antakse välja peale konkursi tulemuste väljakuulutamist 10 tööpäeva jooksul.
  4. Auhinna saanud tööd on sihtasutuse omand ning sihtasutusel on vajadusel õigus meenet muuta.
 1. Tööde eksponeerimine ja kasutamine
  1. Komisjon korraldab väljavalitud tööde avaliku eksponeerimise (näitus) koos viitega autorile Vastseliina Piiskopilinnuses ja/või Vastseliina Rahvamajas 2024. aasta kevadel.
  2. Sihtasutus võib väljavalitud tööde seast osta kokkuleppelise tiraaži.
  3. Sihtasutuse ja võitja kokkuleppel on lubatud teha auhinnatud tööde disaini osas  muudatusi. 
 1. Tööde esitamine
  1. Konkursil osalemiseks tuleb töö esitada 15.jaanuariks 2024.a. hiljemalt kell 16.00 Vastseliina Piiskopilinnusesse, aadressil Vana-Vastseliina 65254 Võru vald, või edastama selle kulleri või pakiautomaadi kaudu (posti teel saadetul sama päeva postitempel, tel.nr. 5096301).
  2. Vastseliina Piiskopilinnuses töid võetakse vastu tööpäeviti kella T-R kella 10:00-15:00.
  3. Töö materjal peab olema esitatud eesti keeles ühes kinnises üldpakendis.
  4. Kinnisel üldpakendil ja kinnisel sisemisel pakendil peab olema järgmine tekst:
   Vastseliina Piiskopilinnuse SA, konkurss “Linnuse kingitus”, töö märksõna.
  5. Töö esitajale antakse registreerimisteade töö vastuvõtmise kohta.
 1. Muud tingimused 
  1. Konkursi tingimuste ja lisamaterjalidega saavad autorid tutvuda sihtasutuse veebilehel www.vastseliinalinnus.ee
  2. Sihtasutus jätab endale õiguse teha konkursi tingimuste osas muudatusi. Muudatused avalikustatakse sihtasutuse veebilehel www.vastseliinalinnus.ee.
  3. Küsimusi konkursi kohta saab esitada tööpäevadel telefonil 5096301 ja e-posti aadressil piiskopilinnus@gmail.com 


Open in app

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Rohkem infot. Nõustun